Mobifone

MobiFone - Thematic 2015

Mobifone

Phạm vi công việc

 • Xây dựng chiến lược truyền thông 360 độ để nâng cao nhận thức về thương hiệu
 • Xây dựng các chương trình khuyến mãi và chiến dịch bán hàng có bản sắc chuẩn hóa
  cho việc phân phối và bán lẻ của Mobifone, kết hợp các chương trình khuyến mại nhỏ vào chiến dịch quảng cáo hàng đầu
 • Cá nhân hóa dịch vụ khách hàng để tăng sở thích đối với thương hiệu
 • Sản xuất TVC và các hạng mục ấn phẩm quảng cáo truyền thông, bài PR báo chí,
  Mạng xã hội, Radio, Website v.vv
 • Triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ & CSR

Kết quả

Thương hiệu

 • MobiFone giữ vị trí số 2 trên thị trường viễn thông
 • Chỉ số Vốn chủ sở hữu thương hiệu của MobiFone tăng 5% theo báo cáo Tài chính Thương hiệu
 • Duy trì thương hiệu của họ như là nhà khai thác mạng với dịch vụ khách hàng tốt nhất

Dịch vụ bán hàng & khách hàng

 • Tiêu chuẩn hóa doanh thu
 • Tạo dựng hình ảnh hiện đại cho Mobifone
 • Tổng doanh thu tăng 10%, thị phần tăng 5%
 • 4 chiến dịch tiếp thị chính góp phần nâng cao doanh thu tăng 20% so với các chiến dịch nhỏ hơn, chưa được kết nối trước đây