Techcombank

Techcombank - Hoàn Tiền Không Giới Hạn

Techcombank

Phạm vi công việc

Phát triển ý tưởng lớn “Một cột mốc của cuộc đời – Dấu ấn cuộc đời”. Khái niệm này thêm giá trị cảm xúc cho One Touch và phân biệt One Touch với các sản phẩm cho vay mua xe khác.

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông liên quan: TVC, Mạng xã hội, PR Báo chí, Activation.

Kết quả

  • Chiến dịch đã làm tăng nhận thức về thương hiệu của One Touch 52% trên toàn quốc.
  • Hơn 20,000 dữ liệu khách hàng tiềm năng được thu thập, những khách hàng tiềm năng này có thể được chuyển đổi sang khách hàng của One Touch.