AIA VIETNAM

AIA VIETNAM

Thấu hiểu

AIA là nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Đi đầu trong đổi mới và triết lý kinh doanh gắn liền với sức khỏe, AIA đã thay đổi hoàn toàn cách ngành công nghiệp bảo hiểm tiếp cận các sản phẩm và bảo vệ khách hàng của mình. Tuy nhiên, AIA cũng phải đối mặt với những thách thức trong một thị trường Việt Nam cạnh tranh cao. Hơn nữa, liên quan đến bản chất nhạy cảm của ngành bảo hiểm, mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan truyền thông địa phương là rất quan trọng đối với thành công bền vững của AIA tại Việt Nam.

Giải pháp

MVV SNP là agency truyền thông chính của AIA từ năm 2017 đến năm 2019

Chúng tôi hỗ trợ AIA Việt Nam xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, cung cấp thông tin cho phóng viên, giúp công chúng hiểu rõ hơn về ngành bảo hiểm nói chung và đề xuất giá trị độc đáo của AIA nói riêng thông qua một loạt các hoạt động truyền thông, họp báo, loạt nội dung chuyên ngành, Sáng kiến CSR, quản lý khủng hoảng,…

PROJECT DETAILS

CLIENT

AIA Vietnam

TIME

2019

INDUSTRY

Insurance

CATEGORY

PR and Media

BUDGET

1M